Beskow ABC Pussel i Låda

Abc Beskowpussel

3247: 56 bitar i trä som bildar 28 st småpussel
där A paras ihop med en bild på en apa,
och B med en bil

Illustrerat av Elsa Beskow