Alla vill ha mat

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

alla vill ha mat lotto
Bygger på ”Alla vill ha mat” utgiven av BonnierCarlsen

Ta reda på vad Groda, Igelkott, Snäcka och Fisk äter genom att lägga rätt föda på respektive Lottobricka.

LOTTO är ett läggspel för 2-4 deltagare
Spelet innehåller 4 brickor med 9 olika bilder på varje bricka. Motsvarande bilder finns på 36 lösa kort. Varje spelare får var sin bricka (är man bara två spelare kan man ta två brickor var) . Blanda korten och lägg dem med baksidan upp på bordet. Förste spelaren tar upp ett kort. Har spelaren motsvarande bild på sin bricka lägges kortet på brickans bild. Har spelaren däremot inte bilden på sin bricka ges kortet till den spelare som har det aktuella kortet på sin bricka. Denne spelaren får nu fortsätta spelet genom att ta upp nästa bricka ( spelare som får fatt i rätt bild får alltid fortsätta spela) Den som först fyllt sin bricka vinner.
Alternativt kan man låta spelarna, istället för att lämna över kortet till den som har motsvarande bild, lägga tillbaka de kort som inte hör till den egna brickan på bordet. Givetvis med baksidan upp. Spelet blir på så sätt något svårare då det gäller att minnas var bilderna hamnar.

Kort till Alla vill ha mat!

Art.no: 31721.
Grethe Rottböll © Anna-Karin Garhamn