Busiga bebbens lotto

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

Busiga Bebben lotto
Regler
Busiga bebbens lotto är ett läggspel för 2–4 deltagare.

Spelet innehåller 4 brickor med 4 olika bilder på varje bricka. Motsvarande bilder finns på 16 lösa kort. Varje spelare får var sin bricka (är man bara två spelare kan man ta två brickor var). Blanda korten och lägg dem med baksidan upp på bordet. Förste spelaren tar upp ett kort och har denne spelaren mosvarande bild på sin bricka lägges kortet på brickans bild. Har spelaren däremot inte denna bild ges kortet till den spelare som har motsvarande bild på sin bricka. Denne spelare får nu fortsätta spelet genom att ta upp bilder tills fel kort kommer upp. Den spelare som först fyllt sin bricka med kort har vunnit.

Alternativt kan man låta spelarna – istället för att lämna över kort till den spelare som har motsvarande bild – lägga tillbaka de kort som inte hör till den egna brickan på bordet, givetvis med baksidan uppåt. Spelet blir på detta sätt lite svårare då det gäller att minnas var bilderna hamnar.

Artikelnummer: 3161
© Thomas Svensson

Lotto bricka i busiga bebbens lotto