Divisionsleken

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

31720 Division lek
31720 Divisionsleken
© Ottilia Adelborg

Vad är sex delat med tre ? I den här divisionsleken gäller det att snabbt svara på frågan, annars gör någon annan det. Kortleken innehåller 23 stycken frågekort (med frågor från 1-12), 23 stycken svarskort samt ett regelkort.

Spelregler
Blanda alla korten väl, svarskorten för sig och frågekorten (märkta på baksidan med ?) för sig. Dela ut 3 frågekort samt 3 svarskort till varje spelare. Resten läggs i två stycken “plockhögar” med baksidan upp. Spelaren till vänster om givaren börjar begära genom att t.ex. fråga; 2/2? Man får bara fråga med utgångspunkt från de kort man har. Den av medspelarna som har kortet =1 ropar det. Har flera spelare kort med det rätta svaret är det bara den spelare som ropar rätt svar först som får “paret”.Nu får denne spelare fortsätta att fråga. Har ingen av medspelarna kort med rätt svar får den som frågade ta upp ett kort från respektive “plockhög” dvs antingen ett frågekort eller ett svarskort. Frågandet går över till medspelaren till höger. Alltid när man blir av med ett kort tas ett nytt upp från respektive “plockhög” spelarna ska alltid ha tre kort av varje sort på handen. När spelet är slut kan en spelare ha svars – resp. frågekort kvar på handen detta par tillfaller då denne spelare. Den spelare som till sist har flest “par” har vunnit. Detta spel är självrättande så till vida att spelet är slut när inga kort finns kvar.