Ellens blomsterspel

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

Ellens blomsterspel
3124 Ellens blomsterspel
För 2 eller fler spelare
Innhehåller 48 spelkort.
© Catarina Kruusval

Regler

Blanda och dela ut 5 kort till varje spelare. Resten av korten läggs i en hög på bordet med baksidan upp.

Spelaren till vänster om givaren börjar begära ett kort, t. ex.: ”Kan jag få Gullviva av Lisa?” Om Lisa har detta kort överlämnas det och den som frågade får fortsätta att begära tills han/hon får ett nej. Då får spelaren ta upp ett kort ur högen, och den som sa nej får fortsätta att begära ett kort av vem som helst.

Spelet fortsätter tills högen är slut och ingen har några kort kvar på hand.
Den spelare som får flest par vinner.
Ellens blomsterspel