Svenska blommor

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

42 Svenska blommor

734 Svenska Blommor
© Maj Fagerberg

42
Svenska
Blommor

Med sina vackra kronblad lockar
blommorna till sig humlor,
blomflugor och fjärilar.
Många blommor ser vi både här
och där. Men andra finns nu
allt oftare i våra hjärtan genom
sångerna och poesin.
Varför har det blivit så?
Bilderna är hämtade ur
olika floror med
Maj Fagerbergs illustrationer