Barbapapa bilddoku

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

Barbadoku
3134 Barbapapa Bilddoku®
Copyright © 2007 A.T., all rights reserved.

Ett Bilddoku® för barn och unga spelare.

Innehåller 16 spelplaner och 72 spelbrickor.

Spelregler
Spelet går ut på att varje område med 9 rutor fylls med 9 olika brickor/bilder. Några rutor är ifyllda i förväg för att göra det enklare och spelaren skall räkna ut vilka brickor/bilder de övriga rutorna skall innehålla. Varje bricka/bild får bara förekomma en gång i varje rad och i varje kolumn. Dessutom får varje bricka/bild bara förekomma en gång i varje storruta (3×3 rutor).

Barbadoku spelplan Grunderna är följande:

1. Varje kolumn och rad i en storruta med 3×3 rutor skall innehålla samtliga nio bilder.
2. Ingen av bilderna får finnas i mer än en kolumn, rad eller storruta.

Exempel på hur du spelar.
I exemplet bredvid kan du se att Barbapapa (rosa) endast saknas i en storruta med 3×3 rutor (den längst ned till vänster). Barbapapa finns i kolumnerna 2–9 och därför kan han bara få plats i kolumn 1 rad 9.

Om du nu ser efter i samma storruta och var i den som Barbalala (grön) ska placeras så ser du att hon redan finns i kolumn 1 och kolumn 3. Hon ska därför placeras i kolumn 2 rad 8.

Ser man på Barbamama (svart) i kolumnerna 4 och 6 samt kolumn 9 rad 7 finner man att Barbamama kan placeras i kolumn 5 rad 9. Efter detta så tittar vi återigen i storrutan nere till vänster, där Barbamama endast kan placeras i kolumn 3, rad nr 8.

Sen fortsätter man på detta sätt med att lösa spelet, lycka till!

Barbadoku barbapapa bilddoku regler på flera språk