Ellen och Olle Lotto

ellenollelotto-large

3155 Lotto-spel med fyra brickor och 16 småbrickor. Tillverkat i kraftig papp.

Bilder av Catarina Kruusval.