Ellens ABC lotto

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

Ellens ABC lotto
ELLENS ABC är ett läggspel för 2–4 spelare.
Spelet innehåller 4 brickor med 9 olika bilder på varje bricka.
Motsvarande bilder finns på 36 lösa kort.

Spelbricka till Ellens ABC SPELREGLER

  • LOTTO. Varje spelare får var sin bricka (om man är två spelare kan man ta bort två brickor och motsvarande kort eller spela med dubbla brickor). Blanda korten och lägg dem med baksidan upp på bordet. Första spelaren tar upp ett kort och har hon/han motsvarande bild på sin bricka så läggs bilden på brickans bild. Har spelaren däremot inte denna bild får den spelare som har bilden detta kort och får fortsätta spelet genom att ta upp ett eget kort. Den som får upp rätt kort får alltid fortsätta tills ”fel” kort kommer upp. Den spelare som först fyllt sin bricka har vunnit.
  • KOM IHÅG-SPEL. Varje spelare får var sin bricka. I tur och ordning vänder spelarna på var sitt kort. Om en spelare får upp ett kort som passar in på den egna brickan läggs kortet på brickan och hon/han får fortsätta. När ett kort kommer upp som inte passar in på spelarens bricka läggs detta tillbaka på bordet med baksidan upp och det är nästa spelares tur. Den som först fyllt sin bricka har vunnit.