Max Lotto

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

Max lottoLotto bricka för Max lotto
REGLER

  • MAX LOTTO är ett läggspel för 2–4 deltagare. Spelet innehåller 4 brickor med 4 olika bilder på varje bricka. Motsvarande bilder finns på 16 lösa kort. Varje spelare får var sin bricka (är man två spelare tar man två brickor var). Blanda korten och lägg dem med baksidan upp på bordet. Första spelaren tar upp ett kort och har denna spelare motsvarande bild på sin bricka läggs bilden på brickans bild. Har spelaren däremot inte denna bild ges kortet till den spelare som har bilden på sin bricka. Den spelaren får nu fortsätta spelet genom att ta upp ett eget kort. Den som får upp rätt kort får alltid fortsätta tills fel kort kommer upp. Den spelare som först fyllt sin bricka (brickor) har vunnit.
  • KOM IHÅG-SPEL. Varje spelare får varsin bricka. I tur och ordning vänder spelarna på varsitt kort. Om en spelare får upp ett kort som passar in brickan, läggs kortet på brickan och den spelaren får fortsätta. När ett kort kommer upp som inte passar in på spelarens bricka läggs detta tillbaka på bordet med baksidan upp och det är nästa spelares tur. Den som först fyllt sin bricka har vunnit.