Multiplikations-memo

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

Antal spelare: 2–24
Antal memobrickor: 240 (multiplikationstabellerna 1–12)
Ålder: från 9 år och uppåt (passar även vuxna)

Multiplikations memo
REGLER

brickor till multiplikations memo

  • Man spelar 2 personer mot varandra och spelar då om en eller två tabeller, dvs 20 eller 40 brickor. Alternativt kan man spela 3 spelare om 40 brickor. En annan variant är att spela två lag om 2 spelare i varje lag varvid man spelar om 40 brickor. Vill man göra det enklare spelar endast 2 personer mot varandra om endast en tabell, dvs 20 brickor.
  • Det finns 12 tabeller à 20 brickor, vilket möjliggör spel i 6 st samtidiga grupper om 2–4 personer om man spelar med 40 brickor i varje grupp. När spelomgången är klar kan grupperna byta brickor med varandra.
  • Så här spelar man: Blanda brickor från 2 tabeller, t ex tabellerna 5 och 9. Vänd brickorna med baksidan upp. Spelarna vänder i tur och ordning upp 2 brickor i syfte att få ett par. T ex ska den bricka som visar ”3 x 5” paras ihop med den bricka som visar ”= 15” osv. Får man ett par lägger man det synligt vid sin sida och får då fortsätta att försöka hitta ett nytt par. Om det ej blir ett par så vänds brickorna tillbaka och det är nästa spelares tur. Det gäller nu att dels komma ihåg var de olika brickorna ligger, dels att para ihop dem rätt rent matematiskt. Den/de spelare som får flest par vinner.

LÄRARHANDLEDNING

  • Inlärning tränas på flera sätt. Multiplikationstabellen tränas samtidigt som man tränar det rumsliga minnet, dvs att memorera och hitta de olika brickorna. Varje tabell har sin färgnyans vilket underlättar när man ska para ihop brickorna. I förpackningen finns också ett facit som spelarna kan ha bredvid sig för att kolla vilken bricka som ska paras ihop med vilken. Kopiera och laminera gärna facit. Detta ”fusk” är tillåtet i början, liksom det är tillåtet och kanske t o m önskvärt att spelarna hjälper varandra med de matematiska svaren till dess att de känner sig mogna att spela utan facit/hjälp. Däremot är det inte tillåtet att fuska med avseende på var de olika brickorna ligger.
  • Eftersom det finns ett antal svarskort som är gemensamma för flera tabeller, t ex har brickorna 2×6,6×2 och 1×12 samma svar (=12), så händer det att man vänder upp rätt svar men i fel färg. Det viktigaste är kanske att svaret blir rätt, 2×6 är ju alltid 12 oavsett färg på brickan. Hur noga man ska vara är upp till var och en, men för tydlighetens skull är det bra om man klargör detta innan spelet startar.
  • Asken är anpassad för att fungera väl i en klassrumssituation. Den är gjord i tjock kartong och är indelad i fack så att läraren lätt kan fördela brickorna (och lätt kan kolla att allt är på plats igen efter avslutat spel).Spelet är avsett att öva in multiplikationstabellerna. Detta sker på olika sätt, dels genom att se ”ordbilden” av talet. Dels genom att färgerna är olika för de olika tabellerna, dels genom att det blir ett rörelse- och lekmoment vid träningen.När alla tabellerna är genomgångna i den vanliga matematikundervisningen använder man spelet till att träna och befästa kunskaperna. Detta blir då ett komplement/alternativ till att barnen sitter och räknar i sin räknebok. I princip kan man sysselsätta en hel klass med spelet samtidigt. Barnen jobbar självständigt, väljer om de vill ”fuska” eller inte, och läraren går runt och hjälper till där det behövs.