Klassiska sagor

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

Klassiska sagor
3135 Klassiska sagor.

Regler
2-4 spelare
Lägg först ut frågekorten (gul baksida) och svarskorten (grön baksida) i två högar, blanda dem väl och dela ut 3 svars och respektive 3 frågekort till varje spelare. Övriga kort lägges med bildsidan nedåt i två högar. Spelarna frågar efter svarskort i tur och ordning. Yngsta spelaren börjar och frågar högt t.ex. ”Vad fann Hans och Greta djupt inne i skogen?”

Om någon spelare har svaret läser denna upp det och får frågekortet som läggs åt sidan tillsammans med svarskortet (ett par). Den spelare som blir av med ett svarskort får ta ett nytt sådant från högen liksom den som blir av med frågekortet. Så länge det finns kort i högarna ska varje spelare ha 6 kort var. Spelaren som frågar fortsätter tills svaret blir nej.
Spelet pågår tills alla kort är slut och alla frågor funnit svar.

Poäng
Ett par ger 10 poäng. Har någon spelare två par från samma saga erhålles 20 extra poäng. Den som får flest poäng vinner.
Denna kortlek innehåller 50 spelkort, ett regelkort samt ett copyrightkort.

Copyright information.

Askungen © Gunna Grähs
Hans och Greta © Jan Lööf
Snövit © Anna Höglund
Törnrosa © Charlotte Ramel
Den fula ankungen © Pija Lindenbaum
Tummelisa © Elisabeth Nyman
Bockarna Bruse © Jan Lööf
Guldlock © Lena Landström
Kejsarens nya kläder © Charlotte Ramel
Sagan om pannkakan © Anna Höglund
Rödluvan © Svend Otto S
Sagan om älgtjuren Skutt och prinsessan Tuvstarr © John Bauer
Mästerkatten i stövlar © Svend Otto S
Svinaherden © Maj Fagerberg