Ord Zoo

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

lär dig nordiska språk med Ord Zoo

framsida till Ord Zoo SVERIGE
Spelet går ut på att samla familjer. I varje familj ingår tre kort, ett danskt, ett norskt och ett svenskt. T ex har det svenska kortet för SPINDEL blå-gul ramfärg. På norska heter motsvarande kort EDDERKOPP och har röd-blå-vit ramfärg. Fotografiet av spindeln är däremot detsamma på alla tre korten. Vitsen är att lära sig djurens olika nordiska namn. Den som lyckas samla flest familjer vinner.

DANMARK
Spillet går ud på at samle familier. Hver familie består af tre kort, et dansk, et norsk og et svensk. For eksempel har det svenske kort for SPINDEL blå-gul ramme. På det modsvarende norske kort EDDERKOPP er rammen rød-hvid-blå. Billedet af dyret er det samme på alle tre kort . Idéen med spillet er at lære dyrenes forskellige nordiske navne. Den som får samlet flest familier vinder.

NORGE
Spillet går ut på å samle familier. I hver familie inngår tre kort, et dansk, et norsk og et svensk. For eksempel har det svenske kortet for SPINDEL blå-gul rammefarge. På norsk heter tilsvarende kort EDDERKOPP og har rød-blå-hvit rammefarge. Fotografiet av edderkoppen er imidlertid det samme på alle tre kortene. Poenget er å lære seg dyrenes ulike nordiske navn. Den som lykkes med å samle flest familier vinner.

Regler Ord-Zoo (Svenska)

  • Blanda korten väl och dela ut 8 kort till varje spelare. Resterande kort läggs i en hög på bordet. Spelaren tilll vänster om givaren börjar att begära. Man får bara begära kort i familj som man redan har på handen. Man får begära kort från vilken medspelare som helst . T ex: – Kan jag få FRØ (danska) av Pelle? Har Pelle inte det begärda kortet, så svarar han ”nej” och turen att begära kort går över till nästa spelare. Har Pelle däremot FRØ så måste han lämna det ifrån sig. Pelle får ta ett nytt kort från högen och den spelare som begärde får fortsätta begära kort av Pelle eller någon annan tills han får ett ”nej” När någon fått ihop en hel familj – ett stick – läggs dessa kort åt sidan. Flest stick vinner.