PentaRex®

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

Antal spelare 2–7.
Ålder 7 år och uppåt.
PentaRex ett kortspel för barn och ungdomar
Spelet innehåller två kortlekar. Vardera innehållande 54 kort.
Varje lek har fem färger och varje färg 10 kort. (4–10, knekt, dam och kung, samt fyra jokrar).
Pentarex

Regler för Pentarex®

Spelets idé

  • Samla på triss, fyrtal eller femtal eller stege (4, 5, 6 osv). Stege skall alltid bestå av minst tre kort, men det kan vara hur många kort som helst. (Om man bara är tre spelare kan man välja om man vill spela med bara en kortlek eller med båda lekarna..)

Tio omgångar

  • Man spelar i tio omgångar. I första omgången delar man ut fyra kort till varje spelare. I andra omgången delar man ut fem kort till varje spelare. I sista omgången delar man ut tretton kort till varje spelare. Spelet går ut på att få så få poäng som möjligt efter tio spelade omgångar.

Jokrar

  • Det finns fyra jokrar i varje lek. De kan ha vilket värde som helst; det är helt och hållet som spelaren själv bestämmer. Om man inte kan använda jokrarna kostar de 40 poäng. (De är jättebra att använda men kostar många poäng om man inte kan använda dem).

Trumfkort

  • Trumfkorten har det värde som spelaren själv bestämmer. Trumfkorten varierar från omgång till omgång. I första omgången, när man börjar med fyra kort, är fyrorna trumf. I andra omgång när man delar ut fem kort är femmorna trumf och i sista omgången är kungarna trumf. Trumfkort som man inte har kunnat använda kostar 20 poäng.

Vanliga kort

  • Korten har det värde som står på kortet (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 = knekt, 12 = dam, 13 = kung) om man inte kan använda dem. (Jokrarna är alltid värda 40 poäng om man inte kan använda dem och trumfkorten är värda 20 poäng om man inte kan använda dem.)

Pentarex

  • Får man fem kungar på hand (utan att räkna med trumfkort eller jokrar) så kommer man automatiskt ned på noll poäng samt att alla motspelare måste lägga upp sin hand direkt på bordet.

Slänghögen/Sakhögen

  • I denna hög ligger de kort spelaren väljer bort och de ska ligga med bildsidan uppåt så att medspelarna ser vilket kort man har slängt/sakat.

Plockhög

  • Alla kort som man inte delat ut ligger i en hög på bordet med baksidan uppåt.

Spela så här.

  • I första spelomgången delas fyra kort ut (ett i taget) till Lisa, Olle och Lena. I den här omgången har fyrorna (trumfkort) och jokrarna valfritt värde. Resten av korten läggs i en hög med baksidan upp (plockhög). Lisa börjar spelet med att dra ett kort från plockhögen. Det kortet passar inte så hon lägger det med bildsidan upp i en ny hög (sakhögen/slänghögen). Näst i tur står Olle, han kan välja om han vill använda det kort som Lisa slängde eller att ta ett nytt från plockhögen. Olle har tur och kan lägga ut en stege (5, 6, 7, 8 och en joker), så han lägger upp korten på bordet. Lisa och Lena har nu en chans till. De får lägga upp de kort de har på hand. De kort som bildar triss, fyrtal, femtal och stegar plockas ut, övriga kort räknas ihop och ger då poäng efter kortens värde. I nästa omgång delar man ut fem kort och i den här omgången har femmorna (trumfkort) och jokrarna valfritt värde. Den som har minst poäng efter 10 omgångar vinner. Om alla korten i plockhögen är slut blandas ”sakhögen” om och används som plockhög. Därefter fortsätter spelet. Utse gärna en som för protokoll.

PentaRex, Säännöt, Regler, Rules, Spelregels, Reglas, Regeln, Règles