Sagoleken

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

Sagoleken
Sagospelet Sagoleken
Spelet går ut på att vinna prinsessan, prinsen och riket. Detta gör man genom att vinna spelomgångar. En spelomgång vinner man genom att lägga starkare kort över svagare. Varje spelare gör sitt drag i tur och ordning. Den som slår ut det starkaste kortet i given vinner spelomgången. Den som vinner en spelomgång får dra det översta kortet från ”bonushögen”. Samtliga kort från spelomgången läggs underst i ”plockhögen” efter avslutad omgång. Alla spelare måste plocka upp ett nytt kort från ”plockhögen” så att man alltid har sex kort på hand inför varje spelomgång. Den som vinner spelomgången får inleda nästa omgång och kan göra sitt drag antingen genom att spela ut ett kort, eller göra en rövnings-, respektive en räddningsmanöver.

Korten i ”plockhögen” är olika starka (se separat rangordnings-kort ). Svagast är trollungar och starkast är vindar. Spelomgången vinns av den som spelar ut det starkaste kortet. Skulle två eller fler spelare spela ut ett vindkort (som är det starkaste kortet i leken) i samma spelomgång vinner den som sist lade upp vindkortet. Enbart en vind kan slå en annan vind. Omgången kan sluta oavgjord, ( t ex fe på fe, häxa på häxa, älva på älva, etc.) då börjar man om från början, med en ny omgång utan att någon spelare får ta ett bonuskort. Korten från den oavgjorda spelomgången läggs tillbaka i ”plockhögen” som vanligt.

Så här spelar man:
Blanda korten i de olika högarna väl. ”Bonuskorten” och korten i ”plockhögen” har olika baksidor. Bonuskorten läggs för sig på bordet med baksidan upp. Dela ut sex kort till varje spelar från ”plockhögen”, resten läggs i en hög mitt på på bordet med baksidan upp. Yngsta spelaren börjar med att lägga ut ett kort t.ex. en trollunge, nästa spelare lägger då t.ex. en dvärg, tredje spelaren lägger en häxa men om den fjärde spelaren lägger t.ex. en älva (eller en vind eller en fe) tar denne hem spelet. Vinnaren i omgången får ta upp översta kortet från ”bonushögen”.

”Bonushögen”
Här ligger de eftertraktade prinsess-,prins- samt landkorten. Dessutom de användbara drak-, och näckenkorten. När en spelare har vunnit en spelomgång berättigar detta till att ta upp det översta kortet från ”bonushögen”. Målet är att samla på sig en prinsessa, en prins och ett land, vilket ger ett rike och 50 poäng. Får spelaren upp ett prinsesskort måste detläggas fullt synligt framför spelaren på bordet. En prinsessa är inte i säkerhet förrän hon har fått sällskap av både en prins och ett land. Först då har spelaren vunnit sitt rike. Det finns bara tre prinsessor att spela om. När alla prinsessor är i säkerhet är spelet över. Övriga kort (prins,land,draken, näcken) som dras från ”bonushögen” ska ej visas för motspelarna utan läggs med baksidan upp framför spelaren. Har spelaren t.ex. en prins och får ytterligare en prins, läggs den nyvunna prinsen tillbaka underst i ”bonushögen”. Samma sak gäller för alla andra bonuskort. Detta gäller även näck/drakkorten, man får inte ha bägge på hand samtidigt. Spelaren får således bara inneha ett av varje bonuskort åt gången, först när spelaren säkrat ett rike (prins-prinsessa-land) kan han/hon börja samla på ett nytt rike. Näck och Drake kan bara användas till att röva prinsessor.

Sagolekens drakeRövarmanöver:
En rövarmanöver räknas som ett drag i spelomgången. Väljer spelaren att göra en rövarmanöver kan han/hon inte delta i given om bonuskorten. För att göra en rövarmanöver krävs ett drak- eller näckenkort. Ensamma prinsessor – som ligger på spelbordet – kan nämligen rövas bort av draken eller näcken. Drar spelaren ett kort med någon av de två ur ”bonushögen” kan spelaren – när det återigen blir hans tur – röva ensamma prinsessor genom att placera sitt kort på valfritt prinsesskort. Prinsessan kontrolleras nu av den spelare som slog drak-näckenkortet, men hon kan fortfarande räddas via en räddningsmanöver. Detta gäller även om spelaren som rövat prinsessan har bonuskorten land och prins. Prinsessor som rövats ska alltid kunna räddas av prinsarna, men dom måste skynda sig ! Spelare (med land och prins) som rövat prinsessan måste vänta en spelomgång innan prinsessan kan tas hem för gott. En drake kan inte röva en prinsessa från näcken (eller vice versa) Bara prinsar med hjälp av feér och vindar (se räddningsmanöver) kan rädda bortrövade prinsessor. Spelaren som utförde rövarmanövern har gjort sitt drag och turen går nu över till näste spelare.

Räddningsaktion:
En räddningsaktion räknas som ett drag i spelomgången. Väljer spelaren att göra en räddningsaktion kan han inte delta i given om ”bonuskorten”. För att göra en räddningsmanöver krävs prinskort och 2 fe-kort, eller prinskort och 1 vindkort. Bortrövade prinsessor räddas av prinsen och hans medhjälpare som kastar tillbaka näcken/draken till ”bonushögen”. Prinsessan tillfaller nu spelaren som utförde räddningsmanövern. Har spelaren med prinsen också ett land så är prinsessan omedelbart i säkerhet och spelaren har skaffat sig ett poängivande rike. Har spelaren med prinsen däremot inget land så placeras prinsesskortet synligt framför sin nya ägare. Hon är nu öppen för nya attacker från draken och näcken. Inte förrän spelaren får ett landkort kan han säkra sin prinsessa. Prinsen påverkas inte av räddningsmanövern . Efter en räddningsmanöver läggs hjälpkorten tillbaka i plockhögen och näck-drakkortet förpassas till ”bonushögen”. Spelaren som utförde manövern ser till att han har sex kort på hand och draget övergår till näste spelare.

En prinsessa i SagolekenPrinsesskorten:
Det finns bara tre prinsesskort. Man kan bara inneha en prinsessa åt gången. Först när prinsessan är förenad med en pris och ett land – och därmed lyft ur spelet – kan man börja bygga ett nytt rike med en ny prinsessa. Prinsesskorten måste alltid ligga med bildsidan upp så att alla spelare ser var hon finns. Prinsessan kan rövas bort av draken eller av näcken. En bortrövad prinsessa kan räddas av en prins med hjälp av feér (2st) , eller en prins tilllsammans med en vind. När den sista prinsessan är säkrad av ett land och en prins är spelet slut.

Hur man ”säkrar” en prinsessa:
Prinsessan är bara säker tillsammans med prins och ett land. När man har dessa tre bonuskort så har man ett rike, därmed är prinsessan i säkerhet.* (med ett undantag, se nedan)

Prinsessan kan bara säkras på följande sätt:

  1. Om en spelare har ett prins-, och ett landskort och tar upp ett prinsesskort från ”bonushögen” är prinsessan automatiskt i säkerhet och spelaren har skaffat sig ett rike.
  2. En spelare äger ett prinsess-kort , som ligger öppet på bordet, och ytterligare ett bonuskort, men saknar det tredje. I samma ögonblick spelaren drar det önskade kortet från ”bonushögen” är prinsessan omedelbart i säkerhet.
  3. Om en spelare återerövrar en prinsessa från draken/näcken med hjälp av ett prinskort och någon av hjälparna (se räddningsmanöver) och dessutom har ett landkort – blir prinssessan också omgående ”säkrad”.

*Men om en spelare rövar en prinsesssa med hjälp av draken/näcken och redan har en prins och ett land blir prinsessan bara bortrövad, inte ”säkrad”. Hon kan fortfarande räddas av prinsen och hans medhjälpare. Först i nästa spelomgång kan spelaren ”säkra” sin rövade prinsessa. Att ”säkra” en rövad prinsessa räknas som ett drag i given och spelaren kan alltså inte vinna nytt bonuskort i denna omgång.Spelet fortgår tills de tre prinsessorna fått varsin prins och varsitt land.

Vinner gör den som har fått flest poäng.
Ett kungarike (prinsessa, prins och land) är tillsammans värda 50 poäng. Till detta kommer poängen från de sex kort som ligger framför varje spelare. De goda figurerna ger plusspoäng men de onda minuspoäng enligt markeringen på korten. Öveblivna kort såsom ensamma prins-, landskort samt -drak och näckenkort räknas ej.

Lycka till

Sagoleken är ett kortspel för 2–4 spelare.

Kortleken innehåller:
”Bonushögen”:
3 prinsessor
5 prinsar
5 länder
1 drake
1 näck

”Plockhögen”:
11 trollungar
1 trollfar
1 trollmor
7 dvärgar
3 häxor
3 älvor
7 feer
4 vindar

Extrakort:
2 rangordningskort

3162 Sagoleken
Bild © Veronica Leo
Spelidé © K. Hjelm Förlag AB