Svenska Fjärilar

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

Kortspelet Svenska fjärillar
3151: Svenska fjärilar är ett spel som går ut på att samla familjer bland Sveriges fjärilar. Här hittas familjer så som, Ädelfjärilar, Svärmare och Mätare.

Spelet innehåller 52 stycken spelkort med bilder hämtade ur Wilhelm von Wrights verk ”Svenska fjärilar”