Svenska växter

Kvalitetsprodukter med motiv ur svenska barnböcker

Floraspelet Svenska växter
3104 Svenska växter. Ett floraspel för hela familjen

Floraspel med 100 blommor.

I Floraspelet samlar man på blommor i olika växtfamiljer, och får på köpet möjlighet att repetera och lära sig nya växter. Medan man spelar får man också reda på vilka familjer våra vanligaste svenska blommor tillhör och lite om vilka som är närmare släkt med varandra.

I Floraspelet ingår 100 svenska växter, de flesta är vanliga. Blommorna i spelet tillhör 27 olika växtfamiljer, från familjen gräs (med vass och timotej) till familjen korgblommiga (med blåklint, röllika och renfana).

Lämplig ålder för detta spel är från 10 år och uppåt.

Bilderna i Floraspelet känns igen av många svenskar då de är gjorda av Björn Ursing och publicerades första gången under 1940-talet i ”Svenska växter i text och bild. Fanerogamer”. Sedan dess har de tryckts om många gånger, senast 1999, i Ursings populära Fältflora.

Idé och urval: Karin Bergqvist, biolog och journalist.

Svenska växter. Ett floraspel för hela familjen
Linné ask till Floraspelet Svenska Väsxter Baksida av kort till floraspelet